Φακόα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται πλέον. Δεν είναι βέβαιο ποια ήταν η αρχική του ονομασία, πάντως σε χάρτες της περιόδου της Bενετοκρατίας κι άλλους του 16ου αιώνα βρίσκεται σημειωμένος ως Facoa. Βρισκόταν στην επαρχία Πάφου, βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου και κοντά στο χωριό Αναρίτα, μάλιστα δε προς τα βορειοδυτικά του.