Φαούτα

Έτσι λέγεται στην Κύπρο ο γυρίνος (δηλαδή ο βάτραχος κατά το στάδιο εκείνο της ζωής του μετά την εκκόλαψη και πριν σχηματιστεί σε κανονικό βάτραχο).

 

* Φαούτα λέγεται και ο ξύλινος κόπανος (που στο σχήμα μοιάζει με γυρίνο) με τον οποίο, σε παλαιότερες εποχές, οι γυναίκες χτυπούσαν τα ρούχα όταν τα έπλεναν στη βρύση, στην πηγή ή στο ρυάκι.

 

* Επίσης φαούτα λέγεται ξύλινο εργαλείο των οικοδόμων. Πρόκειται για μικρό σανίδι με χειρολαβή στο επάνω μέρος, που χρησιμοποιείται για στρώση του σοβά.