Φιλωνίδης άγιος και επίσκοπος

Image

Επίσκοπος Κουρίου κατά τα Πρωτοχριστιανικά χρόνια. Στο Συναξάριον της Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύεται, με σύντομο υπόμνημα, στις 30 Αυγούστου. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ο Φιλωνίδης, επίσκοπος Κουρίου, βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, δηλαδή στις αρχές του 4ου αιώνα. Μαρτύρησε μαζί με άλλους τρεις Χριστιανούς, τους Αριστοκλή, Δημητριανό και Αθανάσιο.

 

Στον Συναξαριστήν Νικόδημου αναφέρεται επίσης ότι ο Φιλωνίδης, επίσκοπος Κουρίου, είχε βρει μαρτυρικό θάνατο, αλλά μνημονεύεται με ένδειξη στις 17 Ιουνίου κι όχι στις 30 Αυγούστου.

 

Στον Συναξαριστήν Νικόδημου αναφέρεται ότι ο ίδιος ο Φιλωνίδης επέλεξε τον θάνατο, όταν πληροφορήθηκε την εκτέλεση των άλλων τριών μαρτύρων κι έμαθε ότι οι Εθνικοί είχαν διαταχθεί να επιτεθούν κατά των Χριστιανών και να τους ντροπιάσουν με αισχρούς τρόπους, όπως ο βιασμός. Για ν' αποφύγει λοιπόν την καταισχύνη, πήγε σ' ένα γκρεμό, προσευχήθηκε και πήδηξε στο κενό, θέτοντας ο ίδιος τέρμα στη ζωή του.

 

Λίγο μετά τον θάνατό του ο άγιος αναφέρεται ότι εμφανίστηκε σαν οπτασία σε δυο πεζοπόρους, γυμνός, λουσμένος με άρωμα, κρατώντας κλαδί φοινικιάς κι έχοντας στέμμα στο κεφάλι. Η οπτασία οδήγησε τους δυο άντρες μέχρι το σημείο όπου κειτόταν το νεκρό σώμα του αγίου. Ωστόσο, πάντοτε κατά τον Συναξαριστήν, οι Εθνικοί πήραν το σώμα του αγίου και το έριξαν στη θάλασσα για να το εξαφανίσουν. Όμως η θάλασσα εξέβρασε το λείψανο στην ακτή απ' όπου τελικά το πήραν οι Χριστιανοί και το έθαψαν με τιμές.

 

Ο Φιλωνίδης είναι ο πρώτος γνωστός επίσκοπος Κουρίου (τέλη του 3ου και αρχές του 4ου αιώνα). Ο θάνατός του τοποθετείται χρονικά περί το 303 -305.