Φωτεινός άγιος

Αναφέρεται ως Κύπριος άγιος και περιλαμβάνεται από μερικούς στους καταλόγους των Ορθοδόξων αγίων της Εκκλησίας της Κύπρου. Είναι όμως άγνωστος στους Κυπρίους χρονογράφους και στους συναξαριστές. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον άγιο αυτό.