Χουσεΐν Τσελεμπί αγάς

Τούρκος μουχασίλης (κυβερνήτης) της Κύπρου κατά το έτος 1774. Διαδέχτηκε τους δυο κυβερνήτες, πρώτα τον Χατζή* Αλή αγά και στη συνέχεια τον κεχαγιά του, τους οποίους δολοφόνησε ο Χατζημπακκής* στην αδίστακτη πορεία του για την ανάρρησή του στο αξίωμα του κυβερνήτη της Κύπρου. Ο Χουσεΐν ήταν ανίκανος και μέθυσος, πράγμα που έδωσε την ευκαιρία στον Χατζημπακκή -ο οποίος με την άφιξη του Χουσεΐν από αναπληρωτής κυβερνήτης που ήταν επανήλθε στο αξίωμα του αρχιγραμματέα- να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, που ιεραρχικά ανήκαν στον κυβερνήτη. Μια τέτοια περίπτωση ήταν η υποδοχή του καπουδάν πασά, στον οποίο ανήκε διοικητικά η Κύπρος, όταν περνούσε από το λιμάνι της Λάρνακας, εκ μέρους του Χατζημπακκή σαν εκπροσώπου του κυβερνήτη και των αγάδων. Ο Χατζημπακκής με υποσχέσεις και δωροδοκίες έπεισε τον καπουδάν πασά να του αναθέσει την επόμενη περίοδο διακυβέρνησης του νησιού, που άρχισε το 1775 (Ν. Κυριαζής, Κυπριακά Χρονικά, Θ', σ. 70), ή το 1777 (Hill, iν, σ. 96) και παρετάθη μέχρι το 1783, πράγμα πολύ ασυνήθιστο, γιατί η θητεία κάθε κυβερνήτη ανανεωνόταν κάθε ένα έως δυο χρόνια.