Χέυμαν Τζών

Γερμανός επιστήμονας του 17ου-18ου αιώνα, καθηγητής ανατολικών γλωσσών στο Πανεπιστήμιο του Leyden, που επισκέφθηκε την Κύπρο, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Ανατολή μεταξύ του 1700 και του 1709, και έγραψε γι' αυτήν. Ο ακριβής χρόνος επίσκεψής του στην Κύπρο, είναι άγνωστος.

 

Το ταξιδιωτικό του κείμενο έτυχε επεξεργασίας από άλλον, τον καθηγητή J.W. Heyman (που ήταν ανεψιός του Τζών Χέυμαν), ο οποίος ανασύνθεσε το κείμενο, σμίγοντας το και με άλλο ταξιδιωτικό, του Αιγίδιου Νύενμπουργκ. Έτσι, το περί Κύπρου απόσπασμα στο έργο και των δύο, δεν ξέρουμε εάν ανήκει στον Χέυμαν ή στον Νυενμπουργκή εάν σχηματίστηκε από συνένωση των κειμένων και των δύο. Δες λήμμα «Νύενμπουργκ Αιγίδιος Έγκμοντ».