Αρχός αρχηγός των Κινυραδών

Κινύραρχος, δηλαδή ονομασία αρχιερέα της Αφροδίτης στην Παλαίπαφο, που καταγόταν από την οικογένεια των Κινυραδών, απογόνων του Κινύρα. Ο όρος απαντάται από την εποχή του Πτολεμαίου Φιλοπάτορος αλλά συνεχίζεται και κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, όπως φαίνεται από επιγραφές της εποχής των Αντωνίνων (μέσα 2ου μ.Χ. αι.), αν και υπάρχει άλυτο ακόμη παλαιογραφικό θέμα ως προς την ακριβή χρονολόγηση σχετικών επιγραφών.