Αυξουθένιος άγιος

Αναφέρεται από τον Λεόντιο Μαχαιρά ως ένας από τους 300 Αλαμάνους* αγίους που ήλθαν από την Παλαιστίνη στην Κύπρο όπου και ασκήτεψαν. Ο Αυξουθένιος ασκήτεψε κοντά στο χωριό Αχερά, μαζί με τους αγίους Ηλιόφωτο, Παμφόδιτο, Παμμέγιστο και Παφνούτιο (Μαχαιράς, Χρονικόν, παρ. 32). Όλοι μαζί οι άγιοι αυτοί ονομάζονται συνοπτικά άγιοι Ηλιόφωτοι και γιορτάζονται μαζί στις 13 Ιουλίου. Στο χωριό Άγιοι Ηλιόφωτοι υπάρχει εκκλησία αφιερωμένη σ' αυτούς, που επικοινωνεί με σπηλιά η οποία πιστεύεται ότι ήταν ο τάφος των αγίων.

 

Ο άγιος Αυξουθένιος είναι άγνωστος στους συναξαριστές.