Αφροδίτισσα Παναγία

Επωνυμία της Παναγίας, που, όπως αναφέρεται, ετιμάτο ως Αφροδίτισσα παλαιότερα στα μοναστήρια Κύκκου, Τροοδίτισσας και Χρυσορροϊάτισσας (Ν. Γ. Κυριαζής, Ἐπωνυμίαι τῆς Παναγίας, 1950, σ. 11).