Βαλιάν ή Βαλιάνος Ιβελίνος του Αρσούρ

Βαΐλος της Ιερουσαλήμ στα τέλη του 1276. Προφανώς ο ίδιος με τον Βαλιάν ή Βαλιάνο Ιβελίνο τον Μεγάλο, στο προηγούμενο λήμμα. Διορίστηκε (ξανά) στη θέση του βαΐλου της Ιερουσαλήμ στα 1276 από τον Ούγο Γ' της Κύπρου (1276-1284) ύστερα από πίεση αντιπροσωπειών των Ταγμάτων, που τον συνάντησαν στην Τύρο καθώς έφευγε αηδιασμένος για την Κύπρο, έπειτα από μηχανορραφίες των Ναϊτών να του αφαιρέσουν το στέμμα της Ιερουσαλήμ και να το δώσουν στον Κάρολο ντ' Ανζού (τον Ανδηγαυικό) και άλλες αντιδράσεις εναντίον Κυπρίων ιπποτών και έριδες μεταξύ τους στη Συρία. Πόσο κράτησε το αξίωμα αυτό ο Βαλιάν δεν γνωρίζουμε.