Βαρλαάμ άγιος

Image

Αναφέρεται ως ένας από τους 300 Αλαμάνους αγίους που ήλθαν από την Παλαιστίνη στην Κύπρο όπου κι ασκήτευσαν. Ο Λεόντιος Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 32), αναφέρει ότι ο άγιος Βαρλαάμ ασκήτευσε στο χωριό Αρόδες της επαρχίας Πάφου, μαζί με τον άγιο Καλάντιο και τον άγιο Αγάπιο. Ωστόσο ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός ( Ιστορία Χρονολογική ..., σ. 352), γράφει ότι ο άγιος Βαρλαάμ ασκήτευσε μαζί με τoν άγιο Βαλάντιο κοντά στο χωριό Πέρα της επαρχίας Λευκωσίας.

 

Στο χωριό Πάνω Αρόδες, στην αυλή της εκκλησίας του Αγίου Καλανδίωνος, υπάρχουν δυο σαρκοφάγοι εκ των οποίων η μια είναι εκείνη του αγίου Αγαπητικού και η δεύτερη του αγίου Μισητικού. Πιστεύεται ότι στις σαρκοφάγους αυτές είχαν ταφεί, αντίστοιχα, οι άγιοι Αγάπιος και Βαρλαάμ, ενώ δεν υπάρχει σαρκοφάγος και για τον τρίτο άγιο του χωριού.

 

Ο Βαρλαάμ αγνοείται από τους συναξαριστές.

Φώτο Γκάλερι

Image