Γελάσιος αρχιεπίσκοπος

Image

Αναφέρεται ως αρχιεπίσκοπος Σαλαμίνος, κατά το 325 μ.Χ., οπότε παρέστη στην Α' Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας μαζί με τον άγιο Σπυρίδωνα, και κατά το 343 μ.Χ., οπότε με το όνομα Γηράσιος προσυπέγραψε τα πρακτικά της συνόδου της Σαρδικής μαζί με άλλους 11 Κυπρίους ιεράρχες μεταξύ των οποίων και ο άγιος Σπυρίδων. Ωστόσο τα πρακτικά της συνόδου αυτής ο Γελάσιος (ή Γηράσιος) υπογράφει τρίτος στη σειρά μεταξύ των Κυπρίων ιεραρχών, πράγμα που ίσως υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για τον αρχιεπίσκοπο Σαλαμίνος αλλά για κάποιον άλλο επίσκοπο (βλέπε και κατάλογο Ορθοδόξων αρχιεπισκόπων Κύπρου, στο λήμμα αρχιεπίσκοποι Κύπρου).

 

Για τον Σαλαμίνος Γελάσιο γίνεται αναφορά στο Βίο του αγίου Επιφανίου. Αναφέρεται ότι ο «Γελάσιος Σαλαμίνιος ή Σαλαμίνης» είχε υποστεί διώξεις και είχε φυλακιστεί και βασανιστεί, μαζί με τον Πάππο, επίσκοπο Χύτρων.