Ιωάννης επίσκοπος

Επίσκοπος Θεοδοσιάδος ή Θεοδοσιανής, ἤτοι Νέας πόλεως τῆς Κυπρίων ἐπαρχίας, όπως αναφέρεται στην σχετική πηγή, δηλαδή Νεαπόλεως (Λεμεσού). Ο Ιωάννης θα πρέπει να κατείχε τον επισκοπικό θρόνο της Θεοδοσιανής κατά ή πριν από τον 7ο αιώνα, αφού ομιλεί γι’ αυτόν ο, κατά τα μέσα του 7ου αιώνα, επίσκοπος Πάφου Θεόδωρος, στον Βίο του αγίου Σπυρίδωνος που είχε γράψει και που για πρώτη φορά εξεδόθη στην Αθήνα το 1901.

 

Σύμφωνα προς την αναφορά στον Βίο του αγίου Σπυρίδωνος, ο Ιωάννης ήταν μοναχός τῆς εὐαγοῦς Μονῆς τοῦ Συμβόλου [=Συμβούλου] τῆς διακειμένης ὡς ἀπό εἴκοσιν ὀκτώ σταδίων τῆς Κουριέων φιλοχρίστου πόλεως, πριν γίνει επίσκοπος Θεοδοσιάδος ή Θεοδοσιανής.