Γεώργιος Β Μαρώνιος

Image

Μαρωνίτης αρχιεπίσκοπος Κύπρου στα 1619 -1628 ή και μετέπειτα. Μαρτυρίες για τη δράση του σώζονται από τα έτη 1619, 1625 και 1628. Στις 1.4.1620 ο Φίλιππος Γ', βασιλιάς της Ισπανίας, αποστέλλει προς τον αντιβασιλιά της Νεαπόλεως τον Γεώργιο arrobispo de Chypre, εκπρόσωπο του πατριάρχη [προφανώς του Μαρωνίτη πατριάρχη Αντιοχείας;] και της αριστοκρατίας του βασιλείου εκείνου [της Κύπρου] για να του μεταφέρει έγγραφη πρόταση για κατάληψη της υπό τουρκική κατοχή Κύπρου. Ο Φίλιππος συνιστά στον αντιβασιλιά να μη δώσει συνέχεια στο αίτημα, αλλά ούτε να δώσει απάντηση που να απελπίσει τον κυπριακό λαό και να τον κάμει να πιστέψει ότι η Ισπανία ποτέ δεν θ' αναλάβει την απελευθέρωσή του. Πάντως συνιστά αποφυγή ενεργειών που θα οδηγούσαν στην καταστροφή του κυπριακού λαού.

 

Ο Γεώργιος Β' Μαρώνιος, που φαίνεται ότι μάλλον σπάνια ζούσε στην Κύπρο, ταξίδεψε πολύ στη Δύση. Μεταξύ άλλων επεσκέφθη την Μαδρίτη, όπου υπέβαλε εκ μέρους του Μαρωνίτη πατριάρχη Αντιοχείας Pedro Juan (Ιωάννη Makhlouf, 1608-1634) υπόμνημα με πρόταση για ισπανική επέμβαση στην Κύπρο, γύρω στα 1620.