Ανέμη

Image

Όργανο της οικοκυράς στα χωριά, γνωστό από τα αρχαία χρόνια (περίακτον), που χρησιμοποιείται για περιτύλιγμα του νήματος. Στην Ελλάδα είναι γνωστή με το ίδιο όνομα σε διάφορες περιοχές. Ονομάστηκε έτσι είτε επειδή δημιουργεί ελαφρό ρεύμα αέρα όταν περιστρέφεται, είτε επειδή απλώς περιστρέφεται γρήγορα, όπως ο άνεμος.

 

Η ανέμη είναι κατασκευασμένη συνήθως από καλάμια κι είναι τετράπλευρη ή εξάπλευρη και κωνικού σχήματος, με περιφέρεια στο κάτω μέρος περί το 1,5 μέτρο. Έξι ή τέσσερα καλάμια που τοποθετούνται όρθια, συνδεδεμένα μεταξύ τους με ακτίνες στο κάτω και πάνω μέρος, αποτελούν την ανέμην. Αυτή περιστρέφεται στερεωμένη σε άξονα, συνήθως μεταλλικό, που λέγεται ανεμόστυλλος. Είναι ένα πολύ απλό εργαλείο που συνήθως συνδυάζεται με το δουλάππιν. Το τελευταίο περιστρέφεται με το χέρι και δίνει κίνηση στο καννίν και στη συνέχεια στην ανέμην μέσω του νήματος που ξετυλίγεται απ' αυτήν για να τυλιχτεί στο καννίν.

 

Πρβλ. και το συνηθισμένο τετράστιχο έναρξης των παραμυθιών:

 

Κότσ’ινη κλωστή κλωσμένη,

στην ανέμην τυλιγμένη,

δως' της κλώτσον να γυρίσει,

παραμύθιν ν' αρκινήσει...

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image