Γόλγος

Σύμφωνα προς αρχαία και ανεπιβεβαίωτη μέχρι σήμερα παράδοση, Γόλγος ονομαζόταν ο αρχηγός Σικυωνίων αποίκων που ήρθαν στην Κύπρο κι έκτισαν την πόλη των Γόλγων, στην περιοχή του σημερινού χωριού Αθηένου. Σύμφωνα προς την παράδοση αυτή, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο ζήτημα του αποικισμού της Κύπρου από τους Έλληνες, οι Γόλγοι πήραν το όνομά τους από το όνομα του αρχηγού των Σικυωνίων αποίκων.

 

Η αρχαία Σικυών ήταν πόλη της Πελοποννήσου, πρωτεύουσα της περιοχής της Σικυωνίας, κοντά στην Κόρινθο. Κατοικήθηκε αρχικά από Πελασγούς και άλλα φύλα, κι αργότερα από Ίωνες, οι οποίοι όμως εκδιώχθηκαν από τους Δωριείς. Μετά την κάθοδο των Δωριέων, και εξαιτίας αυτής κυρίως, έφθασαν στην Κύπρο τα μεγάλα κύματα των Αχαιών αποίκων.

 

Την παράδοση για την ίδρυση των Γόλγων από τον Γόλγο και Σικυωνίους αποίκους, διασώζει ο Στέφανος Βυζάντιος ( Ἐπιτομή), όπου στη λέξη Γολγοί σημειώνει: πόλις Κύπρου, ἀπό Γόλγου τοῦ  ἡγησαμένου τῆς Σικυωνίων ἀποικίας.