Γουμάς

Image

Έτσι λέγεται στην Κύπρο ο ορνιθώνας, πρόχειρο υπόστεγο με περιφραγμένο άσκεπο χώρο στις αυλές των σπιτιών. Παρά το ότι η λέξη υποδηλώνει βασικά το κοτέτσι, ωστόσο χρησιμοποιείται και για άλλα παρόμοια υποστατικά, όπως εκείνα για την εκτροφή κουνελιών.

 

Μεταφορικά η λέξη χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μικρό ή φτωχικό ή και ακάθαρτο σπίτι, καθώς και άλλα πρόχειρα κατασκευασμένα παραπήγματα.

 

Η λέξη πιθανό να προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη οίκημα. Η φράση οἲκημα τῶν ὀρνίθων απαντάται στον Ησύχιο.