Δάμασος Damasu

Image

Βασιλιάς του Κουρίου, κατά τον 7ο   π.Χ. αιώνα. Στο γνωστό πρίσμα του Εσσαρχαδώνος (673/2 π.Χ.), στο οποίο αναγράφονται και 10 βασιλιάδες ισαρίθμων κυπριακών πόλεων, αναφέρεται μεταξύ αυτών και ο Damasu, βασιλιάς του Kuri.

 

Επίσης, σε συλλαβική επιγραφή του 7ου π.Χ. αιώνα που βρέθηκε στο Κούριον, αναγράφεται:

...ὁ Δα... νις

Η επιγραφή, με πολλή επιφύλαξη, συμπληρώθηκε ως εξής:

.... ὁ Δα [μάσῳ] ...νις

και ερμηνεύθηκε ως αναφερόμενη σε κάποιον που ήταν γιος του Δαμάσου.