Δήμμαν

Image

Πρόχειρα κατασκευασμένο μικρό φράγμα για συγκέντρωση νερού στην κοίτη ποταμών, προς άρδευση φυτειών και κήπων ή για διοχέτευσή του με αυλάκι στον νερόμυλο. Το δήμμαν κατασκευάζεται με πέτρες και κλάδους δέντρων.

 

Η λέξη προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη δέσις (δέσιμο).