Δημόσιας Διοίηκησης και Προσωπικού Υπηρεσία

Image

Υπηρεσία που υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών και είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση του προσωπικού, τους μισθούς και τις συντάξεις. Είναι επίσης υπεύθυνη για τις μεταθέσεις του διοικητικού και γραμματειακού προσωπικού.