Διοσκούρειοι

Image

Αγώνες στην αρχαία Σαλαμίνα της Κύπρου, ίσως ανά τετραετία ή πενταετία. Μαρτυρούνται σ' επιγραφή της Σαλαμίνος του 155-156 μ.Χ., προς τιμήν κάποιου Βιθυνού νικητή στο πένταθλον (επιγρ. αρ. 28 στους Τ.Β. Mitford - I. Nicolaou, Inscriptions from Salamis, 1974, σσ. 49 - 51).