Δομινίκου Αγίου γεφύρι

Το αναφέρει ο Λεόντιος Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 571), ως ένα από τα γεφύρια της εντός των τειχών Λευκωσίας κατά τη Φραγκοκρατία, οπότε ο ποταμός Πηδιάς διέσχιζε την πόλη. Υπολογίζεται ότι το γεφύρι του Αγίου Δομινίκου βρισκόταν στη νοτιοδυτική πλευρά της Λευκωσίας, όπου και η ομώνυμη πύλη (αργότερα πύλη Πάφου). Τόσο το γεφύρι όσο και η πύλη είχαν πάρει αυτό το όνομα από το παραπλήσιο μοναστήρι του Αγίου Δομινίκου.