Δομινίκου Αγίου πύλη

Την ονομασία αυτή έφερε η μια από τις πύλες της Λευκωσίας κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, επί των οχυρώσεων των Λουζινιανών. Η πύλη αυτή βρισκόταν στη νοτιοδυτική πλευρά της πόλης, κοντά στο σημείο από το οποίο ο ποταμός Πηδιάς εισερχόταν στη Λευκωσία, την οποία και διέσχιζε. Κοντά στην πύλη αυτή βρισκόταν το παλάτι των Λουζινιανών βασιλιάδων και, στον ίδιο χώρο, υπήρχε το μοναστήρι του Αγίου Δομινίκου. Από το μοναστήρι είχε πάρει και η πύλη το όνομά της.

 

Όταν οι Βενετοί αποφάσισαν να διαφοροποιήσουν ριζικά τις οχυρώσεις της Λευκωσίας, εν όψει του κινδύνου για εισβολή των Τούρκων, γκρέμισαν μαζί με τις λοιπές οχυρώσεις των Λουζινιανών και την πύλη του Αγίου Δομινίκου. Στην ίδια περιοχή δημιούργησαν, επί των νέων οχυρώσεων, άλλη πύλη με το ίδιο όνομα, γνωστή αργότερα και μέχρι σήμερα ως πύλη Πάφου*.