Αντιγιώμ Λέων

(Leon d’ Antiaume). Ιππότης στην υπηρεσία του βασιλιά της Κύπρου Πέτρου Α' (1359-1369). Στα 1364 εστάλη από τον Πέτρο ως διοικητής της Αττάλειας, η οποία είχε περιέλθει στην κατοχή του βασιλείου της Κύπρου. Στα 1367, ως διοικητής της Αττάλειας, αντιμετώπισε εξέγερση των μισθοφόρων του επειδή δεν είχαν φθάσει από την Κύπρο οι μισθοί τους, μπόρεσε όμως να τους πείσει να κάνουν υπομονή.

 

Ο Λέων ντ' Αντιγιώμ φαίνεται πως υπηρέτησε και τον επόμενο βασιλιά της Κύπρου, τον Πέτρο Β' (1369-1382). Εγκατέλειψε την Κύπρο στα 1375, μετά την εισβολή των Γενουατών.