Βικτώρια Victoria

Image

Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και Ιρλανδίας από το 1837 μέχρι το 1901 και αυτοκράτειρα των Ινδιών από το 1876 μέχρι το 1901. Γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1819 και πέθανε στο Όσμπορν του νησιού Ουάιτ το 1901. Ήταν μοναχοκόρη του Εδουάρδου, δούκα του Κεντ, τέταρτου γιου του βασιλιά Γεωργίου Γ'. Το 1840 παντρεύτηκε τον εξάδελφό της πρίγκιπα Αλβέρτο και μαζί του απέκτησε 9 παιδιά.

Πέθανε στις 22 Ιανουαρίου 1901.

 

Το όνομα της Βικτώριας συνδέθηκε προς μια αισιόδοξη θεώρηση της ζωής μιας ολόκληρης εποχής που χαρακτηριζόταν από θεαματική άνοδο της χώρας της σε πολλούς τομείς και από πολιτική και οικονομική δύναμη που εξασφαλιζόταν με την αδιαφιλονίκητη ηγεμονία της στις θάλασσες.

 

Επί εποχής της βασίλισσας Βικτώριας η Κύπρος αφαιρέθηκε από την Οθωμανική αυτοκρατορία και περιήλθε υπό τη διακυβέρνηση της Βρεττανίας, το 1878, αν και τυπικά εξακολουθούσε ν' αποτελεί τμήμα της πρώτης μέχρι και τον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο.

 

Ο Άγγλος ναύαρχος λόρδος Τζων Χέυ, παραλαμβάνοντας τη διοίκηση της Κύπρου από τους Τούρκους, εκ μέρους της βασίλισσας Βικτώριας, εξέδωσε δήλωση του στις 30 Ιουνίου του 1878, στην οποία, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

 

Κάτοικοι τῆς Κύπρου,

 

Σᾶς ἀναγγέλλω ὃτι συμφώνως πρός τήν Σύμβασιν τήν γενομένην μετά τῆς βασιλίσσης τῆς Μ. Βρεττανίας καί Αὐτοκράτειρας τῶν Ἰνδιῶν καί τῆς Α. Μ. τοῦ Σουλτάνου καί δι' Αὐτοκρατορικοῦ φιρμανίου, ἐπικυρωθεῖσαν, ἐπεφορτίσθην παρά τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης νά καταλάβω τήν Νῆσον Κύπρον καί νά διευθύνω αὐτήν κυβερνητικῶς μέχρι τῆς ἐλεύσεως τοῦ Διοικητοῦ, ὃν ἡ Ἂνασσα θέλει εὐδοκήσῃ νά ὀνομάσῃ ...Σήμερον ἒλαβον τήν διαχείρισιν τῆς Διοικήσεως καί ὓψωσα τήν σημαίαν τῆς A.M. ἐν Λευκωσίᾳ, ἓδρᾳ τῆς Διοικήσεως. Ἡ διαχείρισις θέλει ἐξακολουθήσει προσωρινῶς ὡς κατά τό παρελθόν, μέχρις οὗ ἐκτελεσθῶσιν αἱ μεταρρυθμίσεις, ἃς ἢθελε θεωρήσει ἀναγκαίας ἡ Α. Μεγαλειότης...

 

(Η ελληνική μετάφραση είναι παρμένη από τον Κώδικα της Αρχιεπισκοπής).

 

Οι Έλληνες Κύπριοι απεδέχθησαν με χαρά την αλλαγή.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image