Διέστο

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου. Στον χάρτη του Abraham Ortelius (1573) για παράδειγμα, ο οικισμός αναφέρεται ως Diesto (Διέστο; Δειστό;) και σημειώνεται στην περιοχή της Σολιάς, περίπου ανατολικά του μικρού οικισμού Σινά Όρος (Simagora). Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτόν, που θα πρέπει να είχε διαλυθεί στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.