Ειρηνικός ή Αρνιακός άγιος

Αναφέρεται από τον Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 32), ως ένας από τους 300 Αλαμάνους * αγίους που είχαν έλθει στην Κύπρο από την Παλαιστίνη, όπου και μόνασαν. Ο Μαχαιράς αναφέρει ότι (το μνήμα του) βρισκόταν πρός τήν Ζωτίαν, δηλαδή στην περιοχή του χωριού Ζώδια, όπου φαίνεται ότι ο Ειρηνικός είχε ασκητεύσει.

 

Αγνοείται από τους συναξαριστές.