«Εκπαιδευτικό Δελτίο»

Διμηνιαίο όργανο ενημέρωσης και διαλόγου του υπουργείου Παιδείας, που άρχισε να εκδίδεται το 1977 από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Σκοπός του Δελτίου είναι η ενημέρωση των Κυπρίων εκπαιδευτικών γύρω από εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα και μεθόδους διδασκαλίας. Την ευθύνη της έκδοσης έχει εκδοτική επιτροπή από ανώτερους λειτουργούς του υπουργείου Παιδείας. Το Δελτίο έχει μέγεθος Α4 (28 Χ 21) και είναι 16σέλιδο.