«Ακάμας»

Περιοδικό, εκφραστικό όργανο του Συνδέσμου Αποδήμων Δρουσιωτών. Εκδίδεται στη Λευκωσία, σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα, από συντακτική επιτροπή του πιο πάνω Συνδέσμου. Το πρώτο τεύχος του περιοδικού κυκλοφόρησε το 1977.