Γεώργιος άγιος, Αρχιμανδρίτα

Στην κυβερνητική έπαυλη «Ορείτες» κοντά στην Αρχιμανδρίτα σώζεται μικρή καμαροσκέπαστη εκκλησία του Αγ. Γεωργίου. Στο εσωτερικό της, που ήταν άλλοτε τοιχογραφημένο, σώζονται κομμάτια τοιχογραφιών του 15ου - 16ου   αιώνα καλής τέχνης. Ξεχωρίζει μεγάλο κομμάτι από την εις Άδου Κάθοδο.