Γεώργιος άγιος, Κάτω Πάφος

Εκκλησία μονόκλιτη καμαροσκέπαστη, στο κέντρο του χωριού, της εποχής της Τουρκοκρατίας, με νεότερες επισκευές.