Γεώργιος άγιος, Φαράγγου

Image

Γεωργίου Αγίου του Φαράγγου εκκλησία, Κάτω Βαρώσι: Μικρή μονόκλιτη με τρούλλο εκκλησία, 3 χμ. περίπου στα νοτιοδυτικά του Βαρωσιού. Τα τυφλά τόξα που διαρθρώνουν εσωτερικά τον βόρειο και το νότιο τοίχο είναι ασυνήθιστα βαθιά και ημικυκλικά. Ημικυκλικές είναι και οι καμάρες του ναού. Τα ημικυκλικά τόξα, η αμελής κατασκευή του τρούλλου και των τοίχων δικαιολογούν την χρονολόγηση της εκκλησίας στη Μέση βυζαντινή περίοδο. Αργότερα κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας η εκκλησία επεκτάθηκε στα δυτικά. Έτσι η δυτική καμάρα της εκκλησίας είναι ασύμμετρα επιμήκης σε σχέση με την ανατολική.

 

 

 

Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα ή λίγο μετά το 1900 το κεντρικό τυφλό τόξο του βόρειου τοίχου διακοσμήθηκε με μεγάλη τοιχογραφία του αγίου Γεωργίου εφίππου, ενώ το εσωρράχιο του τόξου και οι εσωτερικές πλευρές των ποδαρικών στα οποία στηρίζεται διακοσμήθηκαν με σκηνές του μαρτυρίου του. Πριν από 50 -60 χρόνια προστέθηκε στο βόρειο τοίχο της εκκλησίας ορθογώνιο δωμάτιο στεγαζόμενο με επικλινή στέγη. Για να καταστεί δυνατή η επικοινωνία του δωματίου αυτού με την εκκλησία, αφαιρέθηκε τμήμα του τυμπάνου του βόρειου κεντρικού τόξου σε ύψος 2 μ. από το δάπεδο με αποτέλεσμα να καταστραφεί η τοιχογραφία του αγίου Γεωργίου. Από τον περασμένο αιώνα είχε κατασκευαστεί βεράντα στη νότια πλευρά της εκκλησίας. Η στέγη του δωματίου βορείως του ναού αντικαταστάθηκε με ημικυλινδρική καμάρα από ενισχυμένο σκυροκονίαμα το 1964. Τότε αφαιρέθηκε και η νότια βεράντα και αντικαταστάθηκε από άλλη από ενισχυμένο σκυροκονίαμα.