Ανδρόνικος άγιος, Κυθρέα

Image

Μεσαιωνική εκκλησία του Αγίου Ανδρονίκου βρίσκεται στην ομώνυμη συνοικία της Κυθρέας (βόρειο τμήμα). Σε παλαιότερους χάρτες και στις φορολογικές καταστάσεις της εποχής της Τουρκοκρατίας η συνοικία αυτή σημειωνόταν σαν χωριστό χωριό, όπως συνέβαινε και σε άλλες περιπτώσεις μεγάλων χωριών. Στο κατάστιχο VI της Αρχιεπισκοπής, σ. 321, αναφέρεται ότι στα  1825  υπήρχαν  στον Άγιο Ανδρόνικο Κυθρέας δυο μοναχοί. Οι φορολογούμενοι ενορίτες ήσαν 84.

 

Φώτο Γκάλερι

Image