Γεώργιος αγιος, Γαλάτα

Image

Βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του χωριού, στ' αριστερά του δρόμου που οδηγεί από τη Γαλάτα στην Κακοπετριά και σε χαμηλότερο επίπεδο απ' αυτόν. Τα κάτω μέρη των τοίχων του ναού είναι κτισμένα με ακατέργαστους λίθους και λάσπη, ενώ τα πάνω μέρη είναι κτισμένα με ωμά πλινθάρια. Είναι ξυλόστεγη.

 

Η εκκλησία αποτελείται από τον κυρίως ναό και το νάρθηκα. Η επικοινωνία ανάμεσα στο ναό και το νάρθηκα γίνεται με θύρα χωρίς θυρόφυλλα. Ο κυρίως ναός έχει εσωτερικές διαστάσεις, χωρίς την αψίδα, 6 Χ 3 μ. και ο νάρθηκας 2,63 Χ 3,22 μ. Η αψίδα της εκκλησίας είναι ημικυκλική εσωτερικά και εγγεγραμμένη σε ευθύ ανατολικό τοίχο. Πάνω από τη θύρα με την οποία επικοινωνεί ο νάρθηκας με τον κυρίως ναό υπάρχει μικρό τυφλό τόξο, στο οποίο είναι ζωγραφισμένος ο άγιος Γεώργιος. Στο κέντρο της αψίδας και στις κορυφές των αετωμάτων υπάρχουν μικρά ορθογώνια ανοίγματα για εξαερισμό.

 

Η μοναδική τοιχογραφία του ναού είναι ζωγραφισμένη στο βόρειο τοίχο, κοντά στο εικονοστάσιο, και εικονίζει έφιππο τον άγιο Γεώργιο να σκοτώνει τον δράκο. Πάνω υπάρχουν σκηνές από το μαρτύριο του αγίου Γεωργίου. Η τοιχογραφία είναι του 16ου αιώνα και σύγχρονη με την εκκλησία.

 

Το εικονοστάσιο της εκκλησίας είναι μεταγενέστερο. Οι εικόνες του μπορούν να χρονολογηθούν στα τέλη του 16ου ή τις αρχές του 17ου αιώνα. Ακριβής όμως χρονολόγηση μπορεί να γίνει μετά τη συντήρηση και τον καθαρισμό τους.