Ηλίας Προφήτης, Πισσούρι

Image

Η εκκλησία αυτή βρίσκεται περίπου 2,5 χμ. στα δυτικά του χωριού Πισσούρι. Αρχικά ήταν λαξευμένη στο βράχο στην κορυφή της λοφοσειράς στην οποία είναι κτισμένο και το χωριό. Το σχήμα της λαξευτής εκκλησίας ήταν αρκετά ακανόνιστο, όλοι οι τοίχοι όμως και η οροφή ήσαν καλυμμένοι με σημαντικές τοιχογραφίες που σώζονταν μέχρι πριν από 80 χρόνια σε πολύ καλή κατάσταση. Δυστυχώς εν τω μεταξύ το σπήλαιο κατέρρευσε με αποτέλεσμα να καταστραφούν και οι τοιχογραφίες. Σήμερα μόνο υπολείμματα τοιχογραφιών σώζονται στον νότιο τοίχο του σπηλαίου που είναι λαξευμένος βράχος. Ύστερα από την κατάρρευση του σπηλαίου κτίστηκε πάνω απ' αυτό μικρή μονόκλιτη καμαροσκέπαστη εκκλησία.