Επιφάνιος άγιος, Ακάμας

Image

Στο βορειοανατολικό άκρο της χερσονήσου του Ακάμα, κοντά στη Φοντάνα Αμορόζα και το ακρωτήριο Αρνοθύτη σώζεται ημιερειπωμένη μικρή εκκλησία αφιερωμένη στον άγιο Επιφάνιο. Από την εκκλησία αυτή πολλές φορές το ακρωτήριο ονομαζόταν κατά τον ύστερο Μεσαίωνα και ακρωτήρι Αγίου Επιφανίου. Σήμερα σώζονται μόνο τα κάτω τμήματα των τοίχων και έτσι δεν είναι δυνατό να καθοριστεί με βεβαιότητα ο τύπος     της εκκλησίας. Στους τοίχους σώζονται κομμάτια από τοιχογραφίες.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια