Σέργιος και Βάκχος, Καλοπαναγιώτης

Ξυλόστεγη εκκλησία με εσωτερικές διαστάσεις 11,22X2,40 μ. Η αψίδα της εκκλησίας έχει χορδή 1,42 μ. και είναι εγγεγραμμένη σ' ευθύ ανατολικό τοίχο. Η εκκλησία στη σημερινή της μορφή δεν είναι αρχαιότερη του 18ου αιώνα. Τότε ανακαινίσθηκε από τον ιερομόναχο Μελέτιο που φρόντισε να την «καλλωπίσει», δηλαδή να κατασκευάσει το εικονοστάσιο και να βρει δωρητές για την κατασκευή των εικόνων. Ο ίδιος αφιέρωσε την εικόνα των αγίων Σεργίου και Βάκχου. Τότε ζωγραφίσθηκαν και οι δυο εικόνες του αγίου Λουκά. Στη ν εκκλησία όμως σώζονται πολύ παλαιότερες εικόνες, όπως εκείνη της Θεοτόκου Γλυκοφιλούσας, της Θεοτόκου Κυκκώτισσας, του Ιωάννου του Θεολόγου, του Χριστού και του Προδρόμου. Οι τελευταίες τρεις χρονολογούνται στον 16ο-17ο αιώνα.