«Ευτέρπη»

Το πρώτο περιοδικό που κυκλοφόρησε στην Κύπρο. Άρχισε την έκδοση του στη Λάρνακα από τον πρωτοπόρο της κυπριακής δημοσιογραφίας Θεόδουλο Κωνσταντινίδη. Το πρώτο τεύχος του περιοδικού κυκλοφόρησε την 1 Δεκεμβρίου 1881. Ήταν δεκαπενθήμερο, οκτασέλιδο (μέγεθος 25 Χ 20 εκ.), δίστηλο (πλάτος στήλης 8 εκ.). Στο εξώφυλλο αναγράφονταν τα πιο κάτω πληροφοριακά στοιχεία: «Εὐτέρπη», Σύγγραμμα περιοδικόν ἐκδιδόμενον μέν δίς τοῦ μηνός ὑπό Τ. Μασκάλκη, συντασσόμενον δέ ὑπό Θ. Κωνσταντινίδου, Ἔτος Α', 1 Δεκεμβρίου 1881, φυλλάδιον 1, Περιεχόμενον... Ἐν Λάρνακι, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Τ. Μασκάλκη, 1881.

 

Η συνδρομή του περιοδικού ήταν 10 σελίνια για την Κύπρο και 12 για το εξωτερικό. Περιλάμβανε άρθρα ιστορικά, φιλολογικά, επιστημονικά και γεωπονικά, καθώς και ποιήματα και αινίγματα.

 

Η «Ευτέρπη» είχε και παράρτημα τον «Κεραυνόν», εφημερίδα του ίδιου μικρού μεγέθους, με σατιρικό περιεχόμενο. Όταν η «Ευτέρπη» ανέστειλε την έκδοσή της στις 15 Ιουνίου 1882 αφού κυκλοφόρησε 12 τεύχη, ο «Κεραυνός» συνέχισε την έκδοσή του ακανόνιστα και σποραδικά.