«Λύρα»

Έμμετρη σε μικρό μέγεθος εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφόρησε περιορισμένο αριθμό φύλλων το 1881 ως παράρτημα της εφημερίδας Στασίνος που εκδιδόταν στη Λάρνακα από το δάσκαλο Θεμιστοκλή Θεοχαρίδη*. Το σπάνιο αυτό έντυπο έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί εκτός του ότι είναι από τα πρώτα κυπριακά δημοσιογραφικά έντυπα, έχει και λογοτεχνική αξία.