Ζενιέρες Θωμάς Thomas Zenieres

Image

Ευγενής, στην υπηρεσία του βασιλιά της Κύπρου Ιανού (1398-1432). Το 1410 εκπροσώπησε τον βασιλιά στις διαπραγματεύσεις με τους Γενουάτες προς διευθέτηση προβλημάτων που είχαν οδηγήσει και σε συγκρούσεις, μαζί με τον Θωμά Προβόστο. Οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε συμφωνία σύναψης ειρήνης μεταξύ Κυπρίων και Γενουατών, που υπεγράφη στις 9.12.1410.

 

Οι Γενουάτες κατείχαν την Αμμόχωστο από το 1374. Την ανακατάληψή της πέτυχε τελικά ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β' τον Ιανουάριο του 1464.