Αουστάπκια

Image

Είδος αχλαδιών (αππιδιών) που ωριμάζουν κατά τον Αύγουστο. Η λέξη, εξάλλου, είναι σύνθετη, από τις λέξεις Αύγουστος και αππίδια.