Ζωάλιος

Βασιλιάς της Πάφου του 5ου π.Χ. αιώνα. Μαρτυρείται από νομισματική πηγή. Πάνω σε νόμισμα που βρέθηκε στην Πάφο αναγράφεται σε συλλαβική γραφή:

 

ΒασιλῆFος ΖωFαλίῳ

 

Πιστεύεται ότι ο Ζωάλιος διαδέχθηκε στο θρόνο του αρχαίου βασιλείου της Πάφου τον προηγούμενο γνωστό βασιλιά της πόλης, το Μινέα, και η βασιλεία του τοποθετείται γύρω στο 430 π.Χ.

 

Ο Μίτφορντ θεωρεί τόσο το όνομα του Ζωαλίου όσο κι εκείνο του προγενέστερού του Μινέως ως ονόματα ετεοκυπριακά και τα αποδίδει ως Zovalios και ως Menneas. Ο Μάσσον, αντίθετα, θεωρεί το όνομα του Ζωαλίου ελληνικό, ως υποκοριστικό του ελληνικού ονόματος ΖώFαλος.