Απείλων

Επίκληση του θεού Απόλλωνος. Απαντάται σε συλλαβική επιγραφή που βρέθηκε στην Ταμασσό. Η επιγραφή αυτή, που είναι γραμμένη στην ελληνική και φοινικική γλώσσα, χρονολογείται στο 362 π.Χ. Ο θεός αναφέρεται σ' αυτήν ως Απείλων και Ελείτας:

 

Τόν ἀ[ν]δριά[ν]ταν τόν [ν]υ ἒδωκεν

ὁ Νωμηνίων τῷ θιῷ

τῷ Ἀπείλωνι τῷ  Ἐλεί

τά ἰ[ν]τύχᾳ.

 

Ο τύπος Ἀπείλων που απαντάται στην Κύπρο έχει προέλθει από τον δωρικό τύπο του ονόματος του θεού, που ήταν Ἀπέλλων και σήμαινε τον προστάτη της μάντρας και των ποιμνίων.