Απείλων

Image

Επίκληση του θεού Απόλλωνος. Απαντάται σε συλλαβική επιγραφή που βρέθηκε στην Ταμασσό. Η επιγραφή αυτή, που είναι γραμμένη στην ελληνική και φοινικική γλώσσα, χρονολογείται στο 362 π.Χ. Ο θεός αναφέρεται σ' αυτήν ως Απείλων και Ελείτας:

 

Τόν ἀ[ν]δριά[ν]ταν τόν [ν]υ ἒδωκεν

ὁ Νωμηνίων τῷ θιῷ

τῷ Ἀπείλωνι τῷ  Ἐλεί

τά ἰ[ν]τύχᾳ.

 

Ο τύπος Ἀπείλων που απαντάται στην Κύπρο έχει προέλθει από τον δωρικό τύπο του ονόματος του θεού, που ήταν Ἀπέλλων και σήμαινε τον προστάτη της μάντρας και των ποιμνίων.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια