Ζωρζής Κύπριος

Σημαντικός Κύπριος αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821. Δεν είναι γνωστό από ποιο ακριβώς μέρος της Κύπρου καταγόταν. Πριν από την έναρξη της επανάστασης ασχολείτο με το εμπόριο και ζούσε εκτός Κύπρου. Στη Νέα Έφεσο, όπου είχε εμπορικές δραστηριότητες, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Φιλικό Αντώνιο Μελιδένη και αμέσως δόθηκε στην υπηρεσία των σκοπών του αγώνα.

 

Αναφέρεται ότι με την έκρηξη της επανάστασης βρέθηκε στη Σάμο όπου ανέπτυξε σημαντική δράση και, μεταξύ άλλων, κατόρθωσε να ματαιώσει τον Ιούλιο του 1821 απόπειρα του τουρκικού στόλου υπό τον Καρά Αλή να αποβιβάσει τουρκικά στρατεύματα στο νησί.

 

Αργότερα σχημάτισε δικό του σώμα, αποτελούμενο κυρίως από Κυπρίους εθελοντές, με το οποίο πήρε μέρος σε πολλές μάχες. Ιδιαίτερα έδρασε με το σώμα του αυτό στην Κρήτη, όπου πήγε και υπηρέτησε μέχρι το τέλος του αγώνα.

 

Πιθανότατα παρέμεινε στην Ελλάδα, μετά την απελευθέρωση, μέχρι το τέλος της ζωής του.