Πετρολίνα

Image

Η μεγαλύτερη και αρχαιότερη εταιρία πετρελαιοειδών στην Κύπρο η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί από τους αδελφούς Λευκαρίτη στη Λάρνακα το 1960.

 

Η Petrolina (Holdings) Public Ltd είναι κυπριακή εταιρεία πετρελαιοειδών και δραστηριοποιείται στον τομέα εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών, υγραερίου, μηχανέλαιων και λιπαντικών.

Διαθέτει δίκτυο 95 πρατηρίων καυσίμων σε όλη την ελεύθερη Κύπρο τα οποία λειτουργούν κάτω από τις εμπορικές επωνυμίες Petrolina, Eni και Agip.  Μέσω του δικτύου πρατηρίων ως επίσης και μέσω απ’ ευθείας πωλήσεων, η Εταιρεία προμηθεύει τον κύπριο καταναλωτή και τις ντόπιες επιχειρήσεις με καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, καύσιμα για βιομηχανική χρήση, καύσιμα πλοίων και αεροσκαφών, υγραέριο, λιπαντικά, μηχανέλαια και άλλα σχετικά προϊόντα.

 

Συνοπτικά οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας είναι:

 

  • Εισαγωγή και εμπορία ελαφρών προϊόντων πετρελαίου
  • Εισαγωγή και εμπορία βαρέων προϊόντων πετρελαίου
  • Εισαγωγή και εμπορία μηχανέλαιων και λιπαντικών
  • Ανεφοδιασμός αεροσκαφών

 

Κύρια επιδίωξη της Εταιρείας, όπως διαφαίνεται και από τη μέχρι σήμερα διαχρονική της πορεία, παραμένει η οργανική της ανάπτυξη μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς και προς αυτό το στόχο εργάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και όλο το προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρείας αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία τους.

 

Πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή στους πελάτες της άριστης ποιότητας προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές και η διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην κυπριακή αγορά. Οι εταιρικές της αξίες παραμένουν αναλλοίωτες με αυτές που χάραξαν οι ιδρυτές του Ομίλου Λευκαρίτη πριν 6 δεκαετίες, δηλαδή δέσμευση και αφοσίωση προς τον καταναλωτή, σεβασμός για το άτομο, ομαδική συνεργασία και ειλικρίνεια στις εμπορικές συναλλαγές.

 

Το ιστορικό 

 Οι ρίζες της Πετρολίνα έχουν αφετηρία το 1946, όταν τα πέντε αδέλφια Λευκαρίτη, Νίκος, Τάκης, Καλλής, Κίκης και Νάκης, ιδρύουν τον συνεταιρισμό Lefkaritis Bros General Partnership με τομέα δραστηριοποίησης τις χερσαίες μεταφορές, καθώς και τον συνεταιρισμό Lefkaritis Motors για εισαγωγή και εμπορία οχημάτων και εξαρτημάτων. Το 1960 οι δραστηριότητες επεκτείνονται στον τομέα εισαγωγής, αποθήκευσης, διανομής και εμπορίας πετρελαιοειδών, με την ίδρυση της Πετρολίνα, που έμελλε ν’ αναδειχθεί σε μια από τις κορυφαίες της χώρας και να βάλει τη σφραγίδα της στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της Κύπρου. H Πετρολίνα δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της ενέργειας. 

 

  • 1960: Οι αδελφοί Λευκαρίτη ιδρύουν τη Πετρολίνα Λτδ, την 1η εταιρεία Κυπριακών συμφερόντων με κύρια δραστηριότητα την εισαγωγή, αποθήκευση, διανομή και πώληση πετρελαιοειδών. Η εταιρεία κατασκευάζει δεξαμενές και εγκαταστάσεις στη Λάρνακα, καθώς επίσης κι’ ένα μικρό δίκτυο πρατηρίων βενζίνης στο νησί το οποίο επεκτείνεται ταχέως. Παράλληλα, επεκτείνεται και στην εμπορία υγραερίου με την κατασκευή κατάλληλων αποθηκευτικών χώρων.
  • 1970: Η Πετρολίνα συνεχίζει την επέκταση του δικτύου της, κατασκευάζει επιπρόσθετες δεξαμενές, αναπτύσσεται περαιτέρω στην αγορά υγραερίου και εξαγοράζει τις εταιρείες Agip (Cyprus) Ltd και Petrogaz Ltd.
  • 1980: Η Πετρολίνα εξαγοράζει τη Fina (Cyprus) Ltd η οποία μετονομάζεται σε Lina Ltd. Νέα πρατήρια κατασκευάζονται σ΄’ολο το νησί.
  • 1990: Η Πετρολίνα εξαγοράζει την Centragaz Ltd στον τομέα υγραερίου και τη Shell (Cyprus) Ltd στον τομέα πετρελαιοειδών, της οποίας τα πρατήρια παίρνουν την εμπορική επωνυμία Agip. Προς το τέλος της δεκαετίας του 90, η Lina Ltd μετονομάζεται σε Petrolina (Holdings) Ltd και αναλαμβάνει όλες τις λειτουργικές δραστηριότητες που αφορούν τα πετρελαιοειδή, υγραέριο και λιπαντικά καθώς επίσης τα αποθέματα της Πετρολίνα Λτδ.
  • 2000: Στις αρχές της νέου αιώνα, η Petrolina (Holdings) Ltd μετατρέπεται σε δημόσια εταιρεία και οι μετοχές της εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ακολούθως μετονομάζεται σε Petrolina (Holdings) Public Ltd, όπως είναι και μέχρι σήμερα γνωστή στον καταναλωτή. Την ίδια δεκαετία η Petrolina (Holdings) Public Ltd δραστηριοποιείται στον τομέα ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας PPT Aviation Services Ltd. Η εταιρεία εξαγοράζει το 35% της Superlube Ltd, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής λιπαντικών για την τοπική αγορά. Με συμμετοχή 50% δημιουργεί την κοινοπραξία P&S LPG Gas Ltd η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα αποθήκευσης υγραερίου. Επιπρόσθετα, αναβαθμίζει το τερματικό πετρελαιοειδών στη Λάρνακα με την εγκατάσταση νέου γεμιστηρίου, συστήματος ανάκτησης ατμών καθώς και συστήματος πυρόσβεσης.
  • 2010: Η εταιρεία ενισχύει την αυτονομία της στον τομέα αποθήκευσης πετρελαιοειδών με την αγορά τεμαχίου γης με υφιστάμενες δεξαμενές χωρητικότητας 35.000m3 στην περιοχή Βασιλικού όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το ενεργειακό κέντρο της Κύπρου. Στο ίδιο χώρο, κατασκευάζει επίσης νέες δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 52.500m3 μαζί με όλο το συναφή εξοπλισμό και σωληνώσεις για την αποθήκευση και διαχείριση καθαρών προϊόντων. Παράλληλα, η εταιρεία ενδυναμώνει την παρουσία της στον τομέα ανεφοδιασμού αεροσκαφών με την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Εταιρείας Αεροπορικών Καυσίμων Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται με την εμπορική επωνυμία HafCo στην παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας καυσίμων σε αεροσκάφη σε αεροδρόμια της Ελλάδας. Ακολούθως, η εταιρεία προχωρεί στην πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών σε διεθνείς συνεταίρους, οι ίδιοι όπως και στην PPT Aviation Services Ltd, και διατηρεί το 24,5% του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, μέσω της πλήρως θυγατρικής της εταιρείας Lca Aviation Fueling System Ltd, συνάπτει συμφωνία με την εταιρεία Hermes Airports Ltd για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης γης εντός των ορίων του νέου αεροδρομίου Λάρνακας με σκοπό την κατασκευή δεξαμενών για την αποθήκευση και διαχείριση καυσίμων αεροσκαφών.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image