Θεμιστοκλέους Δημήτριος

Εκπαιδευτικός, πρώτος δάσκαλος της Ελληνικής Σχολής Λεμεσού. Βλέπε Θεμιστοκλής Δημήτριος.