Θεμιστοκλής Δημήτριος

Image

Αξιόλογος Κύπριος εκπαιδευτικός που ανέπτυξε και πλούσια εθνική δράση. Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1792 και πέθανε στη Λάρνακα το 1848. Πατέρας του ήταν ο Γεώργιος Σταυρινός ή Σκαραβαίος και μητέρα του η Βασιλική, το γένος Φραγκούδη. Σε ηλικία 18 χρόνων ο Δημήτριος Θεμιστοκλής πήγε στις Κυδωνιές, και αργότερα στη Σμύρνη, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του με δασκάλους μερικούς από τους σημαντικότερους Έλληνες εκπαιδευτικούς της εποχής εκείνης, όπως ο Γρηγόριος Σαράφης, ο Βενιαμίν Λέσβιος, ο Κωνσταντίνος Κούμας, ο Οικονόμος ο εξ Οικονόμων κ.α.

 

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο Δημήτριος Θεμιστοκλής παρέμεινε στη Σμύρνη μέχρι το 1819, διδάσκοντας στην Ευαγγελική Σχολή της πόλης. Το 1819, εξαιτίας μεγάλης επιδημίας πανώλους, εγκατέλειψε τη Σμύρνη κι επέστρεψε στην Κύπρο όπου κι ανέλαβε την διεύθυνση της Ελληνικής Σχολής Λεμεσού που μόλις τότε είχε ιδρυθεί. Στην Λεμεσό δίδαξε μέχρι το 1821. Εξαιτίας των σφαγών του Ιουλίου του χρόνου αυτού, αναγκάστηκε να καταφύγει στη Λάρνακα.

 

Στη Λάρνακα νυμφεύθηκε το 1822 την Μαρουδιά, το γένος Βοντιτσιάνου, και παρέμεινε εκεί, διδάσκοντας τα ελληνικά γράμματα μέχρι τον θάνατό του τον Μάρτιο του 1848. Εκτός του διδακτικού του έργου, ο Δημήτριος Θεμιστοκλής διακρίθηκε και για τα θρησκευτικά του κηρύγματα που γίνονταν κάθε Κυριακή. Έγραφε επίσης τακτικά ανταποκρίσεις στην εφημερίδα Αμάλθεια της Σμύρνης.

 

Σε ό,τι αφορά την ανάμειξή του στα εθνικά ζητήματα, είναι γνωστός κυρίως από έγγραφο ημερομηνίας 19 Αυγούστου 1828, που αποτελούσε μυστική αναφορά εξεχόντων Ελλήνων Κυπρίων προς τον κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια. Το έγγραφο, που υπογράφουν ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Πανάρετος, οι τρεις μητροπολίτες και άλλοι οκτώ κληρικοί και λαϊκοί, προσυπογράφει και ο Δημήτριος Θεμιστοκλής.

 

Για την νευρώδη δύναμη των λόγων του Δημητρίου Θεμιστοκλέους κάνει αναφορά ο Dehegue, συγγραφέας των Κυπρίων Επών, ενώ ο Οικονόμος ο εξ Οικονόμων θεωρούσε τον εαυτό του περήφανο επειδή ο Θεμιστοκλής υπήρξε μαθητής του. Ο Βυζάντιος Σκαρλάτος τον ύμνησε με ένα επίγραμμα. Ιδιαίτερα επαινετικά για τον Θεμιστοκλή ήταν τα σχόλια του περιοδικού της Σμύρνης Λόγιος Ερμής. Βιογραφία του παραθέτει ο Γ.Ι. Κηπιάδης (Ἀπομνημονεύματα ..., σσ. 49 - 52).

 

Παιδιά του Δημητρίου Θεμιστοκλέους ήσαν ο εκπαιδευτικός και μεγάλος δάσκαλος της Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους και ο νομικός Διόφαντος Θεμιστοκλέους.