Ιθάλ Ithal

Image

Πιθανή αρχαιότατη ονομασία της κυπριακής πόλεως του Ιδαλίου. Σε μακροσκελή κατάλογο που βρίσκεται σε ναό της Medinet Habu (Αίγυπτος) και είναι του 12ου π.Χ. αιώνα, αναφέρονται και 8 πόλεις που είναι, ίσως, κυπριακές (είναι η αρχαιότερη μνεία κυπριακών πόλεων που γνωρίζουμε). Μεταξύ των 8 πόλεων που θεωρήθηκαν από πολλούς ως κυπριακές, είναι και η Ithal, που ταυτίστηκε με το Ιδάλιον.