Ιωακείμ επίσκοπος

Αναφέρεται ως επίσκοπος Αρσινόης στα 1260 (Χάκκετ - Παπαϊωάννου, Ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τόμος Β, σ. 89). Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον επίσκοπο αυτόν.