Ιωάννης

Μαθητής, μαζί με τον φίλο του Πολύβιο, του αγίου Επιφανίου του Μεγάλου, (αρχι)επισκόπου Κωνσταντίας - Κύπρου (367 - 403 μ.Χ.). Ο Ιωάννης, που είχε διατελέσει μοναχός στο μοναστήρι του Αγίου Επιφανίου κοντά στη Βησανδούκη, υπήρξε στενός φίλος και σύντροφος του αγίου Επιφανίου στα διάφορα ταξίδια του. Έγραψε τον Βίο του αγίου Επιφανίου στον οποίο, εκτός των εκκλησιαστικών γεγονότων και των γεγονότων της ζωής του αγίου, παραθέτει και αρκετά στοιχεία για την Κύπρο του 4ου μ.Χ. αιώνα.

 

Όταν ο Ιωάννης αντελήφθη ότι επρόκειτο να πεθάνει, εμπιστεύθηκε τα χειρόγραφά του στον φίλο του Πολύβιο, με την εντολή να συμπληρώσει το έργο, βεβαιώνοντάς τον μάλιστα ότι η ζωή του θα παρατεινόταν με θαύμα, μέχρις ότου συμπληρώσει τον Βίο.

 

Από διάφορους μελετητές αργότερα, το έργο αυτό θεωρήθηκε νόθο ή/και αναξιόπιστο, επειδή σε πολλά όσο και σημαντικά σημεία παρέχει, για τον άγιο Επιφάνιο και για διάφορα θέματα, πληροφορίες που αντικρούονται προς άλλες άλλων πηγών. Εθεωρήθη ακόμη ότι ο Βίος αυτός εγράφη από μεταγενέστερο κι άγνωστο συγγραφέα, κι ότι δεν ανήκει στον Ιωάννη και τον Πολύβιο (ο δεύτερος διετέλεσε επίσκοπος Ρινοκορούρων).